Aminodiphenylmethane

  • Product:Aminodiphenylmethane
  • CAS No.:91-00-9
Synonyms:
a-Phenylbenzenemethanamine;
Benzhydrylamine